Vurderingsmetoder

Alle tre vurderingstrin bør opnå en positiv bedømmelse hos fonden.

A) Reelt udviklingsprojekt?
• samfundsmæssig nytte og status på længere sigt
• vurderes udfra erfaring og sagsindsigt
• ikke tidskrævende med lave omkostninger
B) Rimelig driftsøknomi?
• analyse af den fremtidige drift og økonomi
• kræver et nært samarbejde med ansøgeren
• meget tidskrævende med omkostninger i middel
C) Tilstrækkelig sikring af tilbagebetalingen?
• uvildig markedsvurdering af panteobjektet
• intern risikovurdering af pantets stilling
• tidskrævende i middel med høje omkostninger

Udlånsarter

A) Udlån med gode pant eller garantier
• almindelige betingelser og vurderingsmetoder
• ydes til de fleste erhvervsgrene
• beløb på 5 millioner DKK eller undtagelsesvis mere

Udlånsbetingelser

A) Renter og provisioner
• renten er knyttet til interbankrentesatser og er derfor markedsafhængig
• rentemarginalen er typisk omkring 1,5 %
• renten er variabel
• provisionen er fra 1% til 2%
• udlånene er undtaget fra offentlige gebyrer og afgifter
B) Betalingsbetingelser
• lånene er enten annuitetslån eller serielån
• løbetiden er almindeligvis 5 til 10 år- afhængig af driftsvurderingen
• ydelserne er månedlige eller efter aftale
 

Låneansøgning: Vejledning